Lovecká smečka CZ

Jsme sdružení vůdců loveckých psů, jejichž společným zájmem je chov, výcvik a vedení loveckých psů s důrazem kladeným na praktické použití psů při lovech spárkaté i drobné zvěře. Specializujeme se především na naháňky na spárkatou zvěř, při kterých preferujeme profesionálně vedené honitby, naháňky se slíděním a dobře zazvěřené revíry, kde naši psi mohou v plné míře uplatnit svoje lovecké vlohy a zkušenosti. Každou loveckou sezónu se naši psi účastní více jak 25 naháněk u různých subjektů v ČR i v zahraničí. Při lovech na drobnou zvěř jsou naši psi používání na vyhledání , dohledání a přinesení drobné zvěře.

Praktické použití psů:

Individuální a společné lovy (dosledy, dohledávky, přinášení, nahánění, vyhledávání, slídění)

Naháňky – jak již bylo uvedeno psi používáme především na naháňkách, kde se uplatní variabilita naší smečky - zvěř je vyhledána psy na ploše celých lečí.

Zásady nahánění

1. Naším jediným cílem je nahnání zvěře na lovce a její ulovení.

  • Sami zvěř v leči nelovíme. Lovecká kynologie pro nás není prostředkem, jak se dostat k lovecké příležitosti.

2. Bezpečnost psovodů, lovců a psů

  • Za základ bezpečnosti považujeme předem připravenou a dodrženou organizaci lovu, reflexní označení, přesné pokyny a disciplínu. Doporučujeme vyznačení lečí, stanovišť lovců a směru pohybu psovodů a honců v dostatečně podrobných mapách a jejich předání účastníkům před zahájením lovu.
  • Vyhýbáme se nahánění v revírech a lečích, kde jsou v blízkosti frekventované komunikace, popř. hrozí jiný vznik škody.
  • Trváme na vyloučení nepřiměřeného rizika spojeného se střelbou v leči (včetně jakékoli střelby na zvěř v blízkém kontaktu se psy) a s jakýmkoli nezodpovědným zacházením se střelnou zbraní v leči ( např. nošení nabité zbraně) . Z tohoto důvodu si vyhrazujeme řešení situací, kdy psi staví postřelené či jinak defektní kusy zvěře. Snažíme se tak předejít ohrožení zdraví a života účastníků lovu a poškození zdraví psů, např. i poškození sluchu psů při dostřelné ráně.
  • Postup honců se vždy přizpůsobuje psovodům, nikdy naopak!

3. Hospodárnost nasazení psů

  • Naši psovodi vedou 2 a více psů, na společné akce předem vybíráme vhodný počet a skladbu smečky dle požadavků a po konzultaci s organizátorem. Jsme přesvědčeni, že méně je více – preferujeme kvalitu, připravenost a sehranost nasazených psů před kvantitou.
  • Snažíme se o minimalizaci nákladů na dopravu, m.j. přepravou psů v přívěsném vozíku.

PřihlášeníKdo je online

Přítomni: 1 host